آبان 87 - پرسش مهر 16
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پرسش مهر 16
منوی اصلی
مطالب پیشین
وصیت شهدا
وصیت شهدا
لینک دوستان

ویرایش
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز : 13
  • بازدید دیروز : 14
  • کل بازدید : 257790
  • تعداد کل یاد داشت ها : 52
  • آخرین بازدید : 100/2/17    ساعت : 11:2 ص
ارسال شده در دوشنبه 87/8/27 ساعت 11:27 ع توسط اسماعیل آرمیون

امام رضا (ع) و پذیرش ولایتعهدی

فراگیری علم و دانش در عرصه‌های مختلف آن، امری ارزشی و مورد تأکیددین مبین اسلام است. از آنجا که ماهیت تحصیل، «به دست آوردن» است، پس می‌توان گفتدائماً با سؤال و پرسش و جستجوگری همراه است، یعنی آدمی با پرسش از یک امر وپی‌گیری نسبت به آن، به حقیقت آن امر، دست می‌یابد. باتوجه به این مطلب، نفسپرسشگری و کاوش در جهت تبدیل مجهولات به معلومات نیز به تبع ارزشمندی تحصیل علم ودانش، مورد تأکید شرع و عقل است. قرآن شریف با تأکید بر تحصیل علم، آن را متوقف برسؤال از اهل علم دانسته است. آیه شریفه «فاسئلوا اهل الذکر» یکی از همین آیات استکه دلالت دارد بر این که اولاً اگر چیزی را نمی‌دانید تفحص و سؤال کنید و ثانیاً ازکسانی که در زمینه سؤال شما تخصص دارند بپرسید تا راه تبدیل مجهول به معلوم را درسترفته باشید.
در این راستا، از طرف یکی از خوانندگان محترم روزنامه آفتاب یزدسؤالی طرح شده که روزنامه مذکور هم ضمن درج آن در شماره 1108 مورخ 18/9/82 در ستونروی خط آفتاب، پاسخ آن را به مراکز فرهنگی ذی‌ربط واگذار کرده، از این روی به حسبوظیفه با ذکر پرسش مورد نظر، به پاسخ آن می‌پردازیم. سؤال شده است که چرا امام موسیکاظم ـ علیه السّلام ـ در زندان هارون شهید شد، امّا امام رضا ـ علیه السّلام ـولیعهد پسر هارون، مأمون شد؟
باتشکر از پرسشگر محترم و سؤال خوب ایشان در خصوصپاسخ به آن، از باب مقدمه نکاتی به عرض می‌رسد.
در خصوص اهل بیت عصمت و طهارتمقدمتاً چند نکته قابل توجه است:

افعال آنها بر اساس حکمت و مصلحت است، زیراارتکاب اعمال غیرحکیمانه با مقام امامت سازگاری ندارد.
 
امام حافظ دین و شریعتنبویه ـ صلّی الله علیه و آله ـ است. پس هدف ائمه ـ علیهم السّلام ـ حفظ دین واقامه آن است.
تعاند و دشمنی دشمنان و سلاطین جور، در مواردی مانع اجرایاحکام اسلام و یا اقامه حکومت اسلامی توسط آن حضرات می‌شده است. با نگاهی به سیره وروش عملی آن بزرگواران در تبلیغ دین و حفاظت از کیان مسلمین به این حقیقت می‌رسیمکه ائمه ـ علیهم السّلام ـ در پیاده کردن اسلام آن طور که خودشان در نظر داشتند وبه مصلحت اسلام و مسلمین هم بود، همیشه مبسوط‌الید نبوده‌اند، بلکه با مخالفت‌ها ودشمنی‌های سلاطین زمان روبرو بوده‌اند. و در اغلب موارد سوای ابراز دشمنی با آنها،تهدیدات و عوامل بازدارنده عملی نیز انجام می‌شده است.
 
مقتضای چنین وضعیتیاین است که در دوران امر مثلاً بین تقیه و برچیده شدن احکام اسلام، آن بزرگان جانبتقیه را گرفته و آنچه را که مصلحت اسلام و مسلمین در آن است برگزینند. از اینجاستکه ممکن است یک امامی ـ علیه السّلام ـ چیزی را که معتقد نیست (در ظاهر) بپذیرد ویا نسبت به آن سکوت کند تا از این رهگذر اسلام باقی بماند.
 
بدیهی است چنینسیره و سنتی در روش عملی آن بزرگواران و بلکه هر کس دیگر، مطلوب و مورد تأیید شرع وعقل است.
اکنون با توجه به مقدمه ذکر شده، در خصوص اینکه چرا امام رضا ـ علیهالسّلام ـ ولایتعهدی مأمون را پذیرفت در حالی که امام کاظم ـ علیه السّلام ـ بهوسیله هارون پدر مأمون شهید گردید و اینها همه دشمنان اهل بیت ـ علیهم السّلام ـبودند، باید گفت، پذیرش ولایتعهدی مأمون از سوی امام رضا ـ علیه السّلام ـ از چندزاویه مورد توجه است:
1.اجباری بودن پذیرش ولایتعهدی:
با توجه به روایات واظهارات شریفه‌ای که از آن امام همام ـ علیه السّلام ـ به ما رسیده است، به دستمی‌آید که پذیرش ولایتعهدی از روی اجبار و علی‌رغم میل باطنی ایشان ـ علیه السّلامـ بوده است. اکنون به برخی از این روایات اشاره می‌شود:
یاسر خادم روایت می‌کندکه امام رضا ـ علیه السّلام ـ هنگامی که در روز جمعه از مسجد بازگشته بود و در حالیکه عرق و غبار بر او نشسته بود، دستهای خود را بلند کرد و گفت: پروردگارا، اگر فرجمن از این گرفتاری که بدان دچار شده‌ام با مرگ من حاصل می‌شود، همین ساعت مرگ مرابرسان.
در روایتی دیگر کسی ازامام ـ علیه السّلام ـ سؤال کرد که چرا ولایتعهدی مأمون را پذیرفتی؟ امام ـ علیهالسّلام ـ در پاسخ فرمود: یوسف که پیامبر بود از عزیز مصر که مشرک بود درخواست کردکه او را والی و حاکم گرداند، ولی مأمون، مرا که وصی پیامبر ـ صلّی الله علیه و آلهـ بودم مجبور کرد که ولایتعهدی را بپذیرم.
و در روایتی دیگر آمده است که امام ـ علیه السّلام ـدستهای خود را به آسمان بلند کرده بود و می‌گفت: پروردگارا تو می‌دانی که من مجبورو مضطرم، مرا مؤاخذه نکن، چنان که بنده و پیغمبرت یوسف را مؤاخذه نکردی.
حتی وقتی که محمد بن عرفه به آن امام ـعلیه السّلام ـ عرض کرد، ای پسر پیامبر، چه چیزی ترا بر قبول ولایتعهدی واداشت،امام به وی پاسخ داد، همان عواملی که جدّ مرا وادار به ورود در دشوار نمود.
این روایات به خوبی حاکی از عدماختیار امام ـ علیه السّلام ـ در پذیرش ولایتعهدی و نیز غم و اندوه عمیق ایشان ازاین قضیه و بیانگر سختی و فشاری است که آن حضرت از آن رنج می‌برد که همه دلیل برعدم رضایت ایشان از پذیرش ولایتعهدی است. چنان که همین قضیه درباره امام حسن ـ علیهالسّلام ـ واقع شد.
2.مصلحت در پذیرش
با پیشنهاد پذیرش ولایتعهدی به امام ـعلیه السّلام ـ از سوی مأمون به امام ـ علیه السّلام ـ در موقعیتی قرار گرفته بودکه دو راه بیشتر برای ایشان متصور نبود. یکی رد این پیشنهاد که لازمه آن همانطور کهخود مأمون گفته بود، شهادت آن حضرت و به تبع او، خاصان از شیعه و طرفداران امام ـعلیه السّلام ـ ، و بدیهی است با کشتن امام و یارانش به هدف خود که تثبیت قدرت باشدمی‌رسید. ضمن آن که با عدم پذیرش امام ـ علیه السّلام ـ زمینه این که مأمون امام ـعلیه السّلام ـ را متهم کند که می‌خواهد در حکومت او توطئه و اخلال کند و مردم رااز این طریق فریب داده و آنها را نسبت به امام ـ علیه السّلام ـ بدبین کند، به وجودمی‌آمد و چه بسا با ادعای ظاهری مأمون مبنی بر برگرداندن خلافت به صاحبان اصلی آنکه اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ می‌باشند و تبلیغ این ادعا بین مردم، ردّ پیشنهادولایتعهدی از سوی امام، در نظر دیگران قابل پذیرش نبود و چه بسا طریق مخالفت باامام ـ علیه السّلام ـ را پیش می‌گرفتند و این همان چیزی بود که مأمون به دنبالشبود.
راه دوّم، پذیرش ولایتعهدی بود که هر چند بر این امر مجبور و تهدید شدهبود، فوایدی را هم به دنبال داشت، ‌از جمله:
 
حفظ جان خویش و دیگر یاران وشیعیان لازم بود و این امر با پذیرش ولایتعهدی محقق شد.
پذیرش ولایتعهدی،تأکیدی بود بر صحت اقرار زبانی و اعتراف عملی مأمون نسبت به این حقیقت که امرخلافت، حق علویان و امام ـ علیه السّلام ـ است. و در واقع قبول ولایتعهدی به معنایاین بود که، خلافت عباسیان غاصبانه است و این مطلب با اعتراف خود مأمون به این کهخلافت حق علویان است، تأکید می‌شد.
فایده دیگر آن که امام ـ علیه السّلام ـاز اهداف مأمون آگاه بود و نیز مشکلات حکومتی او را می‌دانست و نیز واقف بود کهمأمون می‌خواهد از طریق ولایتعهدی امام ـ علیه السّلام ـ ، از طرفی پایه‌های حکومتغاصبانه خود را تقویت کند و از طرفی با کشاندن امام ـ علیه السّلام ـ در دستگاهحکومتی خود، مشکلات حکومتی خود را به او نسبت دهد و از این رهگذر امام را مسببمشکلات دانسته و بدین وسیله محبت او را از دل مردم بزداید.
از این روی، امام ـعلیه السّلام ـ در ابتدا و طبق میل باطنی خود به ابراز مخالفت نسبت به پیشنهادولایتعهدی و عدم رضایت از مأمون به مردم فهماند که دستگاه مأمون را تأیید نمی‌کند وراضی به ولایتعهدی نیست و پس از مجبور شدن به سبب تهدیداتی که از ناحیه مأمون درصورت عدم قبول ولایتعهدی به امام ـ علیه السّلام ـ شد، آن حضرت ولایتعهدی را به شرطپذیرفت و فرمود: به شرط آن که «لاآمُر ولا انهی و لا افتی و لا اقضی و لا اُوَلّی ولا اعزلُ و لا اغیّر شیئاً مما هو قائم»؛یعنی به شرط آن که نه امری کنم و نه نهی‌ای، نه فتوایی دهمنه حکمی، نه کسی را به کار گمارم و نه از کار براندازم و آنچه را که پابرجاستدگرگون نکنم. بدینصورت خود را از هرگونه انتسابی به دستگاه حکومت مأمون منزه ساخت وبدین وسیله خط بطلانی بر تمامی اهداف مأمون کشید.
 
فایده مهم دیگر آن که، دردوران مأمون، شبهات فکری و دینی زیادی توسط زنادقه و ملحدین طرح می‌شد، به گونه‌ایکه دین و عقیده مردم را نشانه می‌رفت، از این روی نیاز مبرم مردم به امام ـ علیهالسّلام ـ در چنین موقعیتی ضروری بود تا چراغ راه آنها باشد و آنها را از خطرات اینشبهات نجات دهد و امام ـ علیه السّلام ـ با قبول ولایتعهدی فرصتی بدست آورد تا بهاین مهم بپردازد و همه را از نور وجود خویش بهره‌مند سازد. بدیهی است اگر ولایتعهدیرا نمی‌پذیرفت، چنین موقعیتی دست نمی‌داد و مردم با انبوهی از شبهات وجریانات منحرففکری و مذهبی می‌ماندند.
 
امام رضا ـ علیه السّلام ـ توانست در دورانولایتعهدی ماهیت مأمون را برای مردم افشا کند و آنان را به واقعیت و هدفهای نهفتهدر هر اقدامی که مأمون می‌کرد آگاه می‌ساخت و هر شبهه و تردید را عملاً از بینمی‌برد.

نتیجه آن که: فعل معصومین ـ علیهم السّلام ـ بر اساس حکمت ومصلحت اسلام و مسلمین است، ‌و به جهت عصمتی که دارند از این رویه، خارج نمی‌شوند وهر چه را انجام می‌دهند عین صواب و حق است، بهترین گزینه در زمان امام علی ـ علیهالسّلام ـ در 25 سال اول بعد از پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ ‌، سکوت او بود وپس از آن جنگ با معاویه و بهترین گزینه در زمان امام حسن ـ علیه السّلام ـ و باتوجه به شرایط آن وقت، صلح با معاویه بود و خلاصه تنهاترین گزینه مطلوب در زمانامام حسین ـ علیه السّلام ـ قیام بر علیه دستگاه یزیدی بود. و بهترین و تنهاترینطریق مطلوب در زمان امام رضا ـ علیه السّلام ـ هم، همان بود که انجام داد.


منبع:زندگانی سیاسی امام رضا (ع)، جعفرمرتضی عاملی، دفتر انتشارات اسلامی، ناشر کنگره جهانی امام رضا ـ علیه السّلام ـ، چاوّل، 1365، ص 290

 

      
ارسال شده در دوشنبه 87/8/20 ساعت 5:28 ع توسط اسماعیل آرمیون

ای غریبی که ز جد وپدر خویش جدایی                                             

 

 

 

                        خفته در خاک خراسان تو غریب الغربایی

 

 

 

 اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند                                                           

 

 

 

                        جان به قربان تو شاها که تو حج فقرایی

 

 

 

میلاد مولای صبر و رضا علی بن موسی الرضا بر دوستدارانش تبریک و تهنیت باد

 

      

عمل صالح و دوستى آل محمد عن الرّضا علیه السلام

 

لاتدعوا العمـل الصالـح و الاجتهاد فى العبادة اتکالا على حب آل محمد علیهمالسلامو لا تدعوا حبّ آل محمـدعلیهم السلام لامرهـم اتّکـالاً علـى العبـادة فـانـّه لایقـبل احـدهـمـا دون الاخر

امام رضا علیه السلام فرمود

مبادا اعمال نیک را به اتکاى دوستى آل محمد علیهم السلام رها کنید

و مبادا دوستى آل محمد علیهم السلام را به اتکاى اعمال صالح از دست بدهید

زیرا هیچ کدام از ایـن دو , به تنهایى پذیرفته نمى شود

بحار الانوار,ج 78,ص 348

********************

پنج صفت مهم

عن الرّضا علیه السلام

خمـسٌ مـن لـم تکـن فیه فلاتـرجـوه لشـىءٍ مـن الـدنیـا و الاخـرةمن لم تعرف الوثاقه فى ارومتهو الکرم فى طباعهوالرصانة فى خلقهوالنبل فى نفسهو المخافة لربّه

امام رضا علیه السلام فرمود

پنج صفت است که در هر کس نباشد امید چیزى از دنیا و آخرت به او نداشته باشید

ـ کسى که درنهادش اعتماد نبینى

ـ و کسى که در سرشتـش کرم نیابـى

ـ و کسـى که در آفرینشـش استـوارى نبینى

ـ و کسى که در نفسش نجابت نیابى

ـ و کسى که از خدایش ترسناک نباشد

تحف العقـول, ص 446 وبحارالانوار,ج 78,ص 339

*********************

نتیجه رضایت از خدا

عن الرّضا علیه السلام

مَن رَضى عن الله تعالى بالقَلیل مِن الرّزق رضَى الله منه بالقَلیل مِنَ العَمل

امام رضا علیه السلام فرمود

هر کـس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد، خداوند از عمل کم او راضى خواهدبود

بحـارالانـوار,ج 78,ص 357

***************

برخورد مناسب با چهار گروه

عن الرّضا علیه السلام

اصحاب السلطان بـالحَذروَ الصـّدّیق بـالتّـواضُعوَ العدوّ بـالتّحـــرُز وَ العامّةبالبشـر

امام رضا علیه السلام فرمود

با سلطان و زمامـدار با تـرس و احتیاط همراهى کن -

وبا دوست با تواضع و فرو تنی -

و با دشمـن بـا احتیـاط و اجتناب -

و بـا مـردم بـا روى خـوش -

بحارالانوار,ج78,ص 356

***************

دیدار و اظهار دوستى با هم

عن الرّضا علیه السلام

تزاوَرُوا تحـابـوا و تصـافحُـوا و لا تحـاشمـوا

امام رضا علیه السلام فرمود

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشیدو دست یکدیگر رابفشارید و به هم خشم نگیرید

بحارالانوار,ج78,ص 347

*************

میانه روى و احسان

عن الرّضا علیه السلام

علیکم بالقَصد فى الْغِنى وَ الْفَقر وَ الْبرّ مِن القلیل و الکثیر -فان الله تبارک و تعالـى یعظم شقّة التـَّمرة حتـى یـَأتـى یـَوْم الْقیمة کجبل احـد -

امام رضا علیه السلام فرمود

بر شما باد به میانه روى در فقـر و ثروت -ونیکى کردن چه کم و چه زیاد -زیرا خـداوند متعال در روز قیامت یک نصفه خرما را چنان بزرگ نمایـد که ماننـدکـوه احد باشد -

بحارالانوار, ج 78,ص 346

 

*************************

بهترین اعمال بعد از واجبات

عن الرّضا علیه السلام

لیـس شـَىء مِـن اْلاعْمـالِ عنـد الله عزّوجلّ بعدَالفـرائض أفضل مِن إدْخـالِ السُّرور علَى المؤمن

امام رضا علیه السلام فرمود

بعد از انجام و اجبات، کارى بهتر از ایجاد خـوشحالى براى مومن، نزد خداوند بزرگ نیست

بحارالانوار, ج 78,ص 347

**************

نتیجه خدمت به مؤمن

عن الرّضا علیه السلام

مَـن فـرّج عن مـومـن فـرّج الله عَن قَلبه یـَوم القیمة

امام رضا علیه السلام فرمود

هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد

 

      
ارسال شده در شنبه 87/8/18 ساعت 6:2 ع توسط اسماعیل آرمیون

 5. استراتژی توزیع مجدد

ادامه مطلب...      
ارسال شده در شنبه 87/8/18 ساعت 6:2 ع توسط اسماعیل آرمیون
 

 7. نظریه شومپیتر (1950-1870):

جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند, بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص, لذت می‌برد و آن را تایید می‌کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک ”جریان دوری“ است که برای همیشه تکرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند.

ادامه مطلب...      
ارسال شده در شنبه 87/8/18 ساعت 6:2 ع توسط اسماعیل آرمیون

- اصلاح نظام مالیاتی

نظام مالیاتی در کنار شبکه بانکی، سهم زیادی در اصلاح فرهنگ اقتصادی دارد. عدالت باید مبنای نظام مالیاتی باشد. اما نظام مالیاتی عادلانه را باید با قدرت اجرا کرد. با اصلاح نظام مالیاتی حتی می توان مشکل مسکن را به نحو قابل ملاحظه ای تخفیف داد. در کشورهای صنعتی، مالیات بر درآمدهای بادآورده، مانند مالیات بر درآمد ناشی از افزایش قیمت مسکن، کاملاً معمول است. ما به التفاوت قیمت مسکن در دو معامله متوالی مشمول مالیات بر ثروت های بادآورده است که حتی 45درصد از آن را اخذ می کنند.

8- تأمین اجتماعی و ضرورت یارانه ها

این تصور که با حذف یارانه ها و تخصیص منابع بر اساس قیمت های بازار می توان به توسعه اقتصادی دست یافت اساساً مبنای علمی ندارد. بقای نظام های سیاسی و اقتصادی به حمایت از اقشار آسیب پذیر است. تعادل اقتصادی در بلند مدت متکی به اقتدار سیاسی است که چیزی جز تعلق آحاد جامعه به نظام نیست. این تعلق حاصل نمی شود مگر با اثبات این امر که نظام سیاسی قانونمند و حامی حقوق افراد و شرکت ها و در عین حال تکیه گاهی برای اقشار آسیب پذیر است. فراموش نکنیم که اتحادیه اروپا سالیانه بیش از 90 میلیارد دلار فقط به تولید کنندگان محصولات کشاورزی یارانه می دهد. البته اصلاح الگوی یارانه ها به ویژه برای بهینه سازی مصرف انرژی و برای تصحیح الگوی مصرف کاملاً ضروری است اما پرداخت یارانه به قصد حمایت از اقشار آسیب پذیر و ایجاد تعادل های اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن زمینه های توسعه نیروهای انسانی از اصول اساسی در مدیریت نظام های اقتصادی است.

9- توجه بیشتر به ماهیت طرح های سرمایه گذاری

کشورهایی همچون کشور ما باید در تدوین سیاست های سرمایه گذاری سعی کنند حتی المقدور از پروژه های بسیار بزرگ با سرمایه بری و ارزبری زیاد اجتناب کنند. اگر پروژه ای را اجرا کنیم که فن آوری های به کار رفته در آنها را نتوان با تکیه بر توانایی های علمی و صنعتی کشور توسعه داد به زودی آن پروژه ها به مرحله زیان دهی خواهند رسید. رشد فن آوری موجب افزایش کارایی و کاهش هزینه هاست و لذا کشورهایی که قادرند آن فن آوری ها را توسعه دهند در رقابت از ما پیشی می گیرند و لذا زیان دهی سرمایه گذاری های انجام شده شروع خواهد شد. از این رو بهتر است در حوزه هایی سرمایه گذاری کنیم که فن آوری متوسط دارد به شرط آنکه توسعه آن فن آوری ها در توان علمی و صنعتی کشور باشد.

10- دموکراسی و توسعه اقتصادی

از دیدگاه اقتصادی تاثیر نوع حکومت بر روند توسعه را باید با توجه به معیار عقلانی بودن الگوهای تخصصی منابع جستجو کرد. تاثیر حکومت های دموکراتیک بر رشد اقتصادی آن است که اتلاف منابع را به حداقل می رسانند و تخصیص منابع انسانی و مادی را بهینه می کنند زیرا نهاد های ملی و مستقل به راحتی می تواند عملکرد دستگاه های دولتی را زیر نظر داشته باشند و آنها را از افراط و تفریط در تخصیص منابع دور کنند. دموکراسی به معنای صحیح آن تنها راه حل ممکن برای افزایش کارایی دولت است، زیر چه بسا پروژه های عظیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که هیات حاکمه بدون ملاحظه منابع بلندمدت ملی و صرفاً با توجه به ملاحظات کوتاه مدت در اولویت قرار می دهند. فقط با پاسخگویی واقعی هیات حاکمه و وجود نهادهای نظارتی مستقل که هر دو از لوازم دموکراسی است می توان سرمایه گذاری ها و عملکرد دولت ها را در راستای منافع ملی هدایت کرد.

      

گسترش ظرفیت تولیدی درکشورهای در حال توسعه ممکن است با سه مانع روبرو باشد.

اول، بعید نیست سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان مطلوب انجام نگیرد. البته د راین جا دولت می تواند با انجام این سرمایه گذاری ها این کمبود را جبران کند. ادامه مطلب...      
ارسال شده در پنج شنبه 87/8/16 ساعت 10:12 ع توسط اسماعیل آرمیون

عوامل موثر در کار کردن

انسان فعالیتهای مختلفی انجام می‌دهد. برخی از این فعالیتها جنبه‌های اختصاصی‌تر بخود می‌گیرند و برخی فعالیتهایی عمومی هستند. برخی از این کار کردنها تحت عنوان شغل فرد یاد می‌شوند. در هر حال در هر لحظه که انسان کار انجام می‌دهد، عوامل متعدی شیوه عمل و نتیجه حاصله را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی از این عوامل تاثیرات مفید و موثری روی شیوه عمل و نحوه فعالیت او بر جای می‌گذارد و برخی دیگر به صورت عامل بازدارنده عمل می‌کنند و یا سرعت عمل فرد را کاهش می‌دهند.

هماهنگی تواناییهای فردی با ویژگیهای کار

ادامه مطلب...      

عنوان مقاله: چارچوب پیشنهادی برای تحقیق پیرامون مطالعات مدیریت از دیدگاه اسلامی

موضوع: مدیریت اسلامی

چکیده: این نوشتار تلاشی اتدک برای ترسیم برخی جهت ها برای تحقیق در زمینه ی حوزه ی در حال ظهور مطالعات مدیریت از دیدگاه اسلام است. ابتداً با انجام این تحقیق، یک موردپژوهی و پس از آن دلایل بی علاقگی و انتقادهای احتمالی برای بحث در باره آنها ارائه می شود. موضوع محوری این مقاله براساس یک نوع شناسی از رویکردها است. که در قالب چهار رویکرد به صورت عامیانه بیان شده که عبارت است از: طلا را بیاب، شکافتن زره، حفره را عمیق تر کن. و Hands-on همزمان چهار جهت تحقیق بر حسب محیط، سازمان، رابطه سازمان با محیط و مدیریت اثربخش سازمانها مشخص می شود. براساس این چهار جهت چارچوب تحقیق تکامل می یابد. هنگامی که چارچوب تحقیق با رویکرد های تحقیقی ممزوج شد، کوششی وسیع برای تحقیق ظهور می کند که سپس به تشخیص موارد تحقیق منجر می شود. این مقاله با پیشنهاد جنبه های خاص دیگری از تحقیق یا برنامه تحقیق سطوح تحلیلی، انتخاب طرح تحقیق، شیوه های تحقیق و چارچوب زمانی ادامه می یابد.

ادامه مطلب...      
ارسال شده در پنج شنبه 87/8/16 ساعت 3:54 ع توسط اسماعیل آرمیون

پرده ی سفید

به نام خدا

وقتی پرده ی سفیدی بر سردر خانه ای به نام زیبای حسین تو را به سوی خود می خواند ،آن هنگام که صدای چاوش خوان السلام علی الحسین ع را نیروبخش حنجره ونوازش دهنده ی گوشهای شنوایی می کند که دل به نور بسته اند و طلب عشق حقیقی می نمایند ، اشک به رفتن وشستن می شتابد واز غبارروبی مشتاقانه و شتابان برای سفری معنوی با تو سخن می گوید. چه کسی از دل شکسته تو باخبر است؟ کدام غریبه می داند که تو را در سر هوای پرکشیدن به کجاست؟ این رفیق شفیق وهمدم خلوت علی ع است که امروز هم به یاری و همدلی با تو چمدان سفر می بندد وآب پشت پای دلت می ریزد وآن زمزمه ی آهنگین وآتشین همراه خود را از حنجره ی ضعیفت که از خفقان فضای پدید آمده از جورشیطان نفس سر داده است بدرقه ات مینماید وگاه تا پای قطار با تو می آید. به کجا که نمی رود این دل،آه که چه غبطه می خوری به حال کربلایی وصدبار آرزو می کنی کاش تو را هم به عنوان خادم زوارالحسین و بدون گذر نامه ی معمول و صوری بلکه با امضای ناخدای کشتی نجات ثبت نام می کردند و از روزمرگی و ماتم زدگی ناشی از بهت و حیرت ناشی از مشاهده ی خود ودیگرانی که بعضاً شباهت به مسخ شدگان دارند اوقاتی را فاصله می گرفتی و در خلوت سپیده دمان که هوای پاک معنویت و صداقت براثر ناله ی شب زنده داران آماده ی تنفس بود. استشمام می کردی عطر عاشقی را وبا چند نفس عمیق و ورزش روح و جسم توأمان درب منزلی را می زدی که مطمئن بودی گشوده خواهد شد. آن وقت با سلام گرمی که حرارتش در گرمای اشکهایت مجسم می شود ، اذن دخول میگرفتی و بغض می شکستی واشک عزا می ریختی و به محضر مولایت عرض می کردی که ای زینت نام عابدان ، سرور سجده کنندگان به درگه حق  یا علی ابن الحسین و ای زینت پدر و وارث بلاغت کلام علوی ، آمده ام تا بگویم شما غریب نیستید ومحبین بسیاری سعی در کسب نشان از شما دارند و با ادب واحترام از آن برگزیدگان می خواستی که برگوشه ی شال عزایت و چادر و پیراهن مشکی که برتن نموده ای مهر قبول بزند وآن لحظه باز با نفسی دیگر ریه ات  راطراوت می بخشیدی از عطر حسین بابوی سیبی که به مشامت   می رسید و اشکی که می رفت آن را تا عمق وجودت جاودانه سازد. آری خوب می دانی که این گونه نفس گرفتن است که بغض وکینه نسبت به دشمنان آل علی (ع) را در تو جاودان می سازد و محبت ایشان را پایدار ، پس دم را غنیمت می دانستی و با زمزمه ی دعای عهد ، گام بر می داشتی به سمت بین الحرمین و بعد از به جا آوردن ادب و زیارت درحرمین شریفین حرف دل می گفتی با مولایت حسین (ع) و دعا می کردی اللهم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وال محمد.

 

                                                                                                تهیه و تنظیم : اسماعیل آرمیون

                                                                                                     محرم1429 هجری قمری